Menu

TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00032
"Települési környezetvédelmi infrastuktúra-fejlesztés Sajóvámos településen"

„Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Sajóvámos településen” című projekt keretében az önkormányzat 123 939 300 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A Széchenyi 2020 program keretében a TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00032 kódszámú projektnek köszönhetően egy három ütemű beruházás fog megvalósulni.

„A” ütem: a belterületi Hosszúvölgyi – patak torkolati szakaszának fejlesztése, mederrendezése, az általa szállított vizek befogadóba juttatása; időszakos elöntési terület kialakítása a régi Holt – Kis – Sajó mederágán, valamint a Holt – Kis – Sajó mederrendezése.
„B” ütem: A belterületet védő övárok építése, Kis – Sajóba csatlakoztatása.
„C” ütem: A belterületi csapadékvizeket befogadó Kis – Sajó mederrendezése az övárok és a Hosszúvölgyi – patak közötti szakaszon.

A fejlesztéssel bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza 2917 méter.

A kivitelezési folyamatok a munkaterület átadása után június hónapban elkezdődtek.
A kivitelezési munkáltak szeptember elején elérték a 25%-oskészenléti állapotot

A kivitelezés alatt álló projekt októberben elérte az 50% készültségi fokozatot.
A kivitelezés alatt álló projekt november közepén elérte a 75% készültségi fokot.
A kivitelezés alatt álló projekt december elején elérte a 100% készültségi fokot.
2019. január elején megtörtént a sikeres műszaki átadás átvételi eljárás.

A nyertes ajánlat benyújtója:  DIAMIT-ÉP-KER-SZOLG Zrt
A támogatás értéke: 100%
Projekt megvalósításának kezdete: 2017. 06. 15
Projekt fizikai befejezésének vége: 2019. 02. 28

Dokumentumok