Menu

Pályázatok

TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00015: Egészségügyi alapellátások infrastruktúrájának fejlesztése Sajóvámoson

„Sajóvámos Község Önkormányzata az ASP Központhoz való Csatlakozáshoz

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00073 "A Sajóvámosi Községháza energetikai korszerűsítése"

című projekt  keretében az önkormányzat 32 196 917 forint vissza nem térítendő  támogatást nyert.

A Széchenyi 2020 program keretében a TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00073 kódszámú projektnek köszönhetően megvalósul az épület energetikai korszerűsítése. A beruházás során mind külső megjelenésében, mind energiahatékonyság tekintetében korszerűsödnek az érintett épület. A beruházás  célja, hogy a település lakossága az önkormányzat által nyújtott közszolgáltatásokat magasabb színvonalú, korszerűbb, energetikailag is megfelelő szintű épületekben vehesse igénybe, hozzájárulva ezzel az egymásra épülő projektekben való gondolkodás ösztönzéséhez és a gazdasági növekedés elősegítéséhez.

Projekt megvalósításának kezdete:  2017. 06. 19.
Projekt fizikai befejezésének vége: 2018.10.31.
A projekt összköltsége:    32 196 917 Ft
A támogatás mértéke:       100%

A közbeszerezési eljárás 2018. április hó 14. napján elindult.

A pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult. A nyertes ajánlat benyújtója a DIAMIT-ÉP-KER-SZOLG Zrt. A kivitelezési folyamatok a munkaterület átadása után július hónapban elkezdődtek.

  • Szeptember közepe felé a kivitelezési munkálatok elérték a 25% készültségi fokot.
  • A kivitelezési munkálatok októberelején elérték az 50%-os készenléti fokozatot.
  • A kivitelezési munkálatok október közepén elérték a 75%-os készenléti fokozatot.
  • A projekt kivitelezési munkálatai lezárultak, október végén sor került a sikeres műszaki átadásra.


Dokumentumok

TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00032
"Települési környezetvédelmi infrastuktúra-fejlesztés Sajóvámos településen"

„Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Sajóvámos településen” című projekt keretében az önkormányzat 123 939 300 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A Széchenyi 2020 program keretében a TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00032 kódszámú projektnek köszönhetően egy három ütemű beruházás fog megvalósulni.

„A” ütem: a belterületi Hosszúvölgyi – patak torkolati szakaszának fejlesztése, mederrendezése, az általa szállított vizek befogadóba juttatása; időszakos elöntési terület kialakítása a régi Holt – Kis – Sajó mederágán, valamint a Holt – Kis – Sajó mederrendezése.
„B” ütem: A belterületet védő övárok építése, Kis – Sajóba csatlakoztatása.
„C” ütem: A belterületi csapadékvizeket befogadó Kis – Sajó mederrendezése az övárok és a Hosszúvölgyi – patak közötti szakaszon.

A fejlesztéssel bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza 2917 méter.

A kivitelezési folyamatok a munkaterület átadása után június hónapban elkezdődtek.
A kivitelezési munkáltak szeptember elején elérték a 25%-oskészenléti állapotot

A kivitelezés alatt álló projekt októberben elérte az 50% készültségi fokozatot.
A kivitelezés alatt álló projekt november közepén elérte a 75% készültségi fokot.
A kivitelezés alatt álló projekt december elején elérte a 100% készültségi fokot.
2019. január elején megtörtént a sikeres műszaki átadás átvételi eljárás.

A nyertes ajánlat benyújtója:  DIAMIT-ÉP-KER-SZOLG Zrt
A támogatás értéke: 100%
Projekt megvalósításának kezdete: 2017. 06. 15
Projekt fizikai befejezésének vége: 2019. 07. 12.

Dokumentumok

Pályázat részletei

TOP -1.4.1–15–BO1–2016-00051 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével Sajóvámos településen"

Az EFOP-.3.3.2.-16-2016-00305"A sajóvámosi Kossuth Közösségi Ház a köznevelés eredményességéért"című projekt keretében az önkormányzat 30 000 000 forint vissza nem térítendő támogatást nyert.

A Kossuth Közösségi Ház 2002 tavaszára épült fel, mely a régió egyik legimpozánsabb művelődési intézménye lett. A Közösségi Ház fennállása alatt tartalmi munkáját és tevékenységét mindig úgy alakította, hogy a helyi közösségi kultúra központja, a Sajóvámoson létrehozott kulturális értékek bemutató helye, új értékek létrehozójának ösztönzője, a civil közösségek, az amatőr művészeti tevékenységek otthona és segítője legyen. Az önkormányzat  erősíteni kívánja szerepét a helyi kultúra ápolásában, a helyi közélet szervezésében, a helyi igények szakszerű feltárásában és kielégítésében.

A bevont települések szinte mindegyike az Edelényi járásban található. A közvetlen célcsoport az együttműködésben partner intézmények tanulói és óvodásai. Ezekben az intézményekben megközelítőleg 1300 gyermek vesz részt oktatásban, nagyrészük hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. A projekt közvetett célcsoportját a közvetlen célcsoportot alkotó személyek hozzátartozói, családtagjai, bővebben azok a személyek alkotják, akik a projekt által közvetlenül nem kerülnek bevonásra, de a közvetlen célcsoporton keresztül mégis érintettekké válnak abban. A projekt által érintettek csoportját alkotják a projektbe bevont partnerszervezetek, az intézmények, valamint a fejlesztés közvetlen környezetében élő lakosság.

Sajóvámos Község Önkormányzatának célja az, hogy lakosai életminőségét, életkörülményeit hosszú távon javítsa, az alapfokú oktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférést biztosítsa és a településen elérhető szolgáltatások színvonalát emelje. Ezen tényezők megvalósulásával nő Sajóvámos településmegtartó ereje és csökken az elvándorolni szándékozó családok száma.

A projekt keretein belül az alábbiak valósulnak meg:

• az iskolák tanulói és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztése
• ismeret- és tudásgyarapítás
• segítség a gyermekek személyiségfejlődésében és a képességeik kibontakoztatásában
• az innovatív gondolkodásmód kialakulításának támogatása
• kreativitás ösztönzése, önbizalom építése, kapcsolatteremtő képesség erősítése, szociokulturális hátrányok csökkentése.

A projekt keretében az alábbi programok kerülnek megrendezésre:
Iskolai/óvodai néptáncverseny a művészeti csoport foglalkozásforma keretében rendszeres néptánc-oktatásra kerül sor valamennyi együttműködő intézményben. A bevont tanulók/óvodások a néptánc elsajátítását követően versenyen mérik össze tudásukat. Vetélkedő: A vetélkedő középpontjában a helyi népszokások, néphagyományok állnak. A gyerekek ügyességi vetélkedőn történő részvétellel ismerkednek meg népi játékokkal olyan formában, hogy közben helyi néprajzi és helyismereti tudásukat is bővítik.
 Műhely- és klubfoglalkozás: A karácsonyi ünnepkört megelőző ismeretterjesztő, kézműves, hagyományőrző klubsorozat.
Témanap, témahét: Karácsonyi kézműves témanapok (karácsonyi műsor, betlehemezés, stb.)
Művészeti csoport: A művészeti csoport foglalkozásforma keretében rendszeres néptánc-oktatásra kerül sor valamennyi együttműködő intézményben.
Tábor: Az iskolai néptánc oktatásban résztvevők valamint a néptánc iránt érdeklődő tanulók 4 napos tábora. Az óvodai néptánc oktatásban résztvevők valamint a néptánc iránt érdeklődő tanulók 5 napos tábora.

A projekt fő megvalósítási helyszíne a művelődési ház, illetve az együttműködő intézmények. Minden helyszínen biztosított a megfelelő méretű helyiség, ahol a foglalkozásokat zavartalanul le lehet bonyolítani. Személyi feltételek: A projekt lebonyolításában az intézmények személyi kapacitásaira építve biztosított a kellő mennyiségű és tapasztalattal rendelkező szakmai megvalósító.

A projekt azonosító száma: EFOP-.3.3.2.-16-2016-00305
Projekt megvalósításának kezdete: 2018. 03. 01.
Projekt megvalósításának vége: 2019. 08.31.
A projekt összköltsége: 30 000 000 Ft
A támogatás értéke: 100%

VP6-19.2.1.-12-3-17 V. Vámosi Toros-Nap és Helyi Termék nap

Rendezvény célja hogy a falusi kultúra, saját és elődeink által ránk hagyott gasztronómiaitudás megosztása egymással és másokkal. A helyi és térségből érkezett termelők termékeinek megismertetése. Eredményként megvalósulásra került országos és Guinness rekordnak számító 2431 m egybefüggő kolbász elkészítése, amin egy 16 fős csapat dolgozott.

Projekt kezdete: 2019. február 02.
A projekt megvalósításának helyszíne: Sajóvámos Szőke kastély előtti tér
A projekt végleges megvalósításának ideje 2019.február 02.
Támogatás intenzitása: 75%
Az elnyert támogatás összege: 1.500.000 Ft

Megszakítás