Menu

Pályázatok

TOP PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00003 Ipari park kialakítása Sajóvámoson a Nevelők utca menti ipari gazdasági zónában

Projekt tartalmának részletes bemutatása:

Jelen projektünk célja a Miskolci agglomerációban fekvő Sajóvámos településének gazdaságfejlesztése, a vállalkozások számának növeléséhez szükséges infrastrukturális háttér kiépítése, új üzleti infrastruktúra kialakítása, a foglalkoztatás bővítés önkormányzati és helyi fejlesztéssel való ösztönzése.

A támogatást igénylő a Sajóvámosi Ipari Park Kft., melyet Sajóvámos Község Önkormányzata (51%-os tulajdonrész) és a KESCH DLE Property Kft. (49%-os tulajdonrész) alapítottak.

A projekt a Sajóvámosi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság, a KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata által alkotott Konzorcium együttműködésében valósul meg.

A fejlesztés során egy közel 2,8 hektáros nagyjából sík, nem hasznosított terület felparcellázásával, olyan ipari logisztikai területet szeretnének kialakítani, amely elsősorban kisebb cégek és üzemek számára biztosít kulturált, korszerű, gazdaságos környezetben székhely/telephely lehetőséget.

A beruházás során a terület és a telkek közmű és közterületi előkészítését, valamint 4 db egyforma hőszigetelt ipari csarnokokat szeretnének felépíteni az ipari területen. A közmű kiállásokat a csarnokok bejáratához közeli helyre kívánjuk kialakítani. Fontos szempont, hogy az ipari parkba betelepülő vállalkozások a saját igényeik szerint alakíthassák ki a belső helyiségeket (iroda, mosdó, konyha stb.) A projektgazda az iparterület kialakításával, közművesítésével, és a 4 db csarnok felépítésével, valamint az ehhez vezető út megépítésével hozzájárul a foglalkoztatás bővüléséhez és a helyi vállalkozók megerősítéséhez, új vállalkozások betelepüléséhez.

A projekt által megvalósult fejlesztés eredményeként 8 vállalkozás betelepülésével tervezünk. Ezen cégek egyenként 5-20 fő munkavállalót foglalkoztatnak majd várhatóan a helyszínen, valamint az Ipari Park karbantartási és adminisztrációs feladatait 2 fő látja el. A térségben nem találhatóak kiadó, korszerű, gazdaságosan fenntartható, kisméretű ipari csarnokok. Ezt a hiányt szeretnénk a beruházással pótolni. Az ipari parkban kialakított ingatlanok bérleti konstrukcióban kerülnek hasznosításra, azonban az ingatlanok belső tere a bérlők egyedi igényei szerint kerülnek kialakításra. Az ipari parkban a bérlők igényeinek megfelelően kerülnek biztosításra a megújuló energiaforrások (pl.: napkollektorok, fotovoltaikus napelemek), szélessávú internet elérést biztosítunk, gondoskodunk a csapadékvíz hasznosításáról, valamint a szelektív hulladékgyűjtéssel, komposztálással biztosítjuk a körforgásos gazdálkodás lehetőségét, az ipari park közvilágítását napelemes kandeláberek telepítésével biztosítjuk. A támogatást igénylő a projekt keretében applikációt fejleszt az ipari park szolgáltatásainak bemutatására.

 

Fejlesztés tárgya: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00003 Ipari park kialakítása Sajóvámoson a Nevelők utca menti ipari gazdasági zónában

Kedvezményezett neve:  Sajóvámosi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság

Szerződött támogatás összege: 780 000 000 Ft, azaz hétszáznyolcvanmillió forint.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2026.02.28.

TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00015: Egészségügyi alapellátások infrastruktúrájának fejlesztése Sajóvámoson

„Sajóvámos Község Önkormányzata az ASP Központhoz való Csatlakozáshoz

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00073 "A Sajóvámosi Községháza energetikai korszerűsítése"

című projekt  keretében az önkormányzat 32 196 917 forint vissza nem térítendő  támogatást nyert.

A Széchenyi 2020 program keretében a TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00073 kódszámú projektnek köszönhetően megvalósul az épület energetikai korszerűsítése. A beruházás során mind külső megjelenésében, mind energiahatékonyság tekintetében korszerűsödnek az érintett épület. A beruházás  célja, hogy a település lakossága az önkormányzat által nyújtott közszolgáltatásokat magasabb színvonalú, korszerűbb, energetikailag is megfelelő szintű épületekben vehesse igénybe, hozzájárulva ezzel az egymásra épülő projektekben való gondolkodás ösztönzéséhez és a gazdasági növekedés elősegítéséhez.

Projekt megvalósításának kezdete:  2017. 06. 19.
Projekt fizikai befejezésének vége: 2018.10.31.
A projekt összköltsége:    32 196 917 Ft
A támogatás mértéke:       100%

A közbeszerezési eljárás 2018. április hó 14. napján elindult.

A pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult. A nyertes ajánlat benyújtója a DIAMIT-ÉP-KER-SZOLG Zrt. A kivitelezési folyamatok a munkaterület átadása után július hónapban elkezdődtek.

  • Szeptember közepe felé a kivitelezési munkálatok elérték a 25% készültségi fokot.
  • A kivitelezési munkálatok októberelején elérték az 50%-os készenléti fokozatot.
  • A kivitelezési munkálatok október közepén elérték a 75%-os készenléti fokozatot.
  • A projekt kivitelezési munkálatai lezárultak, október végén sor került a sikeres műszaki átadásra.


Dokumentumok

TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00032
"Települési környezetvédelmi infrastuktúra-fejlesztés Sajóvámos településen"

„Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Sajóvámos településen” című projekt keretében az önkormányzat 123 939 300 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A Széchenyi 2020 program keretében a TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00032 kódszámú projektnek köszönhetően egy három ütemű beruházás fog megvalósulni.

„A” ütem: a belterületi Hosszúvölgyi – patak torkolati szakaszának fejlesztése, mederrendezése, az általa szállított vizek befogadóba juttatása; időszakos elöntési terület kialakítása a régi Holt – Kis – Sajó mederágán, valamint a Holt – Kis – Sajó mederrendezése.
„B” ütem: A belterületet védő övárok építése, Kis – Sajóba csatlakoztatása.
„C” ütem: A belterületi csapadékvizeket befogadó Kis – Sajó mederrendezése az övárok és a Hosszúvölgyi – patak közötti szakaszon.

A fejlesztéssel bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza 2917 méter.

A kivitelezési folyamatok a munkaterület átadása után június hónapban elkezdődtek.
A kivitelezési munkáltak szeptember elején elérték a 25%-oskészenléti állapotot

A kivitelezés alatt álló projekt októberben elérte az 50% készültségi fokozatot.
A kivitelezés alatt álló projekt november közepén elérte a 75% készültségi fokot.
A kivitelezés alatt álló projekt december elején elérte a 100% készültségi fokot.
2019. január elején megtörtént a sikeres műszaki átadás átvételi eljárás.

A nyertes ajánlat benyújtója:  DIAMIT-ÉP-KER-SZOLG Zrt
A támogatás értéke: 100%
Projekt megvalósításának kezdete: 2017. 06. 15
Projekt fizikai befejezésének vége: 2019. 07. 12.

Dokumentumok

Pályázat részletei

TOP -1.4.1–15–BO1–2016-00051 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével Sajóvámos településen"

Az EFOP-.3.3.2.-16-2016-00305"A sajóvámosi Kossuth Közösségi Ház a köznevelés eredményességéért"című projekt keretében az önkormányzat 30 000 000 forint vissza nem térítendő támogatást nyert.

A Kossuth Közösségi Ház 2002 tavaszára épült fel, mely a régió egyik legimpozánsabb művelődési intézménye lett. A Közösségi Ház fennállása alatt tartalmi munkáját és tevékenységét mindig úgy alakította, hogy a helyi közösségi kultúra központja, a Sajóvámoson létrehozott kulturális értékek bemutató helye, új értékek létrehozójának ösztönzője, a civil közösségek, az amatőr művészeti tevékenységek otthona és segítője legyen. Az önkormányzat  erősíteni kívánja szerepét a helyi kultúra ápolásában, a helyi közélet szervezésében, a helyi igények szakszerű feltárásában és kielégítésében.

A bevont települések szinte mindegyike az Edelényi járásban található. A közvetlen célcsoport az együttműködésben partner intézmények tanulói és óvodásai. Ezekben az intézményekben megközelítőleg 1300 gyermek vesz részt oktatásban, nagyrészük hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. A projekt közvetett célcsoportját a közvetlen célcsoportot alkotó személyek hozzátartozói, családtagjai, bővebben azok a személyek alkotják, akik a projekt által közvetlenül nem kerülnek bevonásra, de a közvetlen célcsoporton keresztül mégis érintettekké válnak abban. A projekt által érintettek csoportját alkotják a projektbe bevont partnerszervezetek, az intézmények, valamint a fejlesztés közvetlen környezetében élő lakosság.

Sajóvámos Község Önkormányzatának célja az, hogy lakosai életminőségét, életkörülményeit hosszú távon javítsa, az alapfokú oktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférést biztosítsa és a településen elérhető szolgáltatások színvonalát emelje. Ezen tényezők megvalósulásával nő Sajóvámos településmegtartó ereje és csökken az elvándorolni szándékozó családok száma.

A projekt keretein belül az alábbiak valósulnak meg:

• az iskolák tanulói és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztése
• ismeret- és tudásgyarapítás
• segítség a gyermekek személyiségfejlődésében és a képességeik kibontakoztatásában
• az innovatív gondolkodásmód kialakulításának támogatása
• kreativitás ösztönzése, önbizalom építése, kapcsolatteremtő képesség erősítése, szociokulturális hátrányok csökkentése.

A projekt keretében az alábbi programok kerülnek megrendezésre:
Iskolai/óvodai néptáncverseny a művészeti csoport foglalkozásforma keretében rendszeres néptánc-oktatásra kerül sor valamennyi együttműködő intézményben. A bevont tanulók/óvodások a néptánc elsajátítását követően versenyen mérik össze tudásukat. Vetélkedő: A vetélkedő középpontjában a helyi népszokások, néphagyományok állnak. A gyerekek ügyességi vetélkedőn történő részvétellel ismerkednek meg népi játékokkal olyan formában, hogy közben helyi néprajzi és helyismereti tudásukat is bővítik.
 Műhely- és klubfoglalkozás: A karácsonyi ünnepkört megelőző ismeretterjesztő, kézműves, hagyományőrző klubsorozat.
Témanap, témahét: Karácsonyi kézműves témanapok (karácsonyi műsor, betlehemezés, stb.)
Művészeti csoport: A művészeti csoport foglalkozásforma keretében rendszeres néptánc-oktatásra kerül sor valamennyi együttműködő intézményben.
Tábor: Az iskolai néptánc oktatásban résztvevők valamint a néptánc iránt érdeklődő tanulók 4 napos tábora. Az óvodai néptánc oktatásban résztvevők valamint a néptánc iránt érdeklődő tanulók 5 napos tábora.

A projekt fő megvalósítási helyszíne a művelődési ház, illetve az együttműködő intézmények. Minden helyszínen biztosított a megfelelő méretű helyiség, ahol a foglalkozásokat zavartalanul le lehet bonyolítani. Személyi feltételek: A projekt lebonyolításában az intézmények személyi kapacitásaira építve biztosított a kellő mennyiségű és tapasztalattal rendelkező szakmai megvalósító.

A projekt azonosító száma: EFOP-.3.3.2.-16-2016-00305
Projekt megvalósításának kezdete: 2018. 03. 01.
Projekt megvalósításának vége: 2019. 08.31.
A projekt összköltsége: 30 000 000 Ft
A támogatás értéke: 100%

VP6-19.2.1.-12-3-17 V. Vámosi Toros-Nap és Helyi Termék nap

Rendezvény célja hogy a falusi kultúra, saját és elődeink által ránk hagyott gasztronómiaitudás megosztása egymással és másokkal. A helyi és térségből érkezett termelők termékeinek megismertetése. Eredményként megvalósulásra került országos és Guinness rekordnak számító 2431 m egybefüggő kolbász elkészítése, amin egy 16 fős csapat dolgozott.

Projekt kezdete: 2019. február 02.
A projekt megvalósításának helyszíne: Sajóvámos Szőke kastély előtti tér
A projekt végleges megvalósításának ideje 2019.február 02.
Támogatás intenzitása: 75%
Az elnyert támogatás összege: 1.500.000 Ft

Megszakítás