Menu

Sajtóközlemény

 SIKERESEN BEFEJEZŐDÖTTEK A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI

INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK SAJÓVÁMOS TELEPÜLÉSEN

2019/06/26

Sajóvámos Község Önkormányzata a TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések c. pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege: 123 939 300 Ft.

Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Sajóvámos településen” című projekt keretében az önkormányzat 123 939 300 forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A Széchenyi 2020 program keretében a TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00032 kódszámú projektnek köszönhetően egy három ütemű beruházás valósult meg.

Az „A” ütem keretében a belterületi Hosszúvölgyi – patak torkolat szakaszának fejlesztése, mederrendezése, az általa szállított vizek befogadóba juttatása, az időszakos elöntési terület kialakítása a régi Holt – Kis – Sajó mederágán, valamint a Holt – Kis – Sajó mederrendezése valósult meg.

A „B” ütemben került sor a belterület védő övárok építésére, valamint az övárok Kis- Sajóba történő csatlakoztatása.

A belterületi csapadékvizeket befogadó Kis- Sajó mederrendezése az övárok és Hosszúvölgyi patak közötti szakaszon a kivitelezés „C” ütemében valósult meg.
A fejlesztéssel érintett bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza 2917 méter.

A projekt címe:                     Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Sajóvámos településen

A projekt azonosítószáma:      TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00032
Megvalósítás időszaka:          2017. 06. 15. – 2019. 07.12.
A projekt összköltsége:          123 939 300 forint
A támogatás mértéke:             100%

Dokumentumok

 

További információ kérhető:
Sajóvámos Község Önkormányzata
E-mail cím:       onkormanyzat@sajovamos.hu

Sajtóközlemény

 

Megszakítás