Menu

Református Egyház

Egyházmegye: Borsod-Gömöri Református Egyházmegye
Egyházkerület: Tiszáninneni Református Egyházkerület

Lelkész: Kiss Péter

Cím:3712 Sajóvámos, Dózsa u. 2. 
Tel:46/421-769

Sajóvámoson Bebek Imre, majd Mágóchy Gáspár földesurak terjesztették el a reformációt. A XV. században gótikus stílusban épült temploma is a reformátusok birtokába és használatába került a XVI. század közepén. Ezt igazolja az 1595. évi templom összeírás is.1599-ben a királyi csapatokat Sajóvámosnál megverték, ekkor érte végzetes katasztrófa a templomot is. Helyreállítási munkálatokat csak egy évszázad múlva, 1700-ban végeztek a templomon. 1746-ban a falu 200 házában laktak reformátusok.

1843-ban tűzvész pusztította el a falut, de valószínű, hogy a templom sértetlen maradt, mert nagy füves térség választotta el a környező utcáktól. A református templomot 1900-ban jelentősen átépítették.
Megemelték a falait, új ajtókat, ablakokat, karzatokat, padlózatot és padokat kapott. A nyolcszög három oldalával záruló támpilléres keletelt szentélyét ép diadalív választja el az alig szélesebb hajótól.
Mennyezete sík, vakolt. Szép, faragott, barokk szószékkoronáján fiait etető pelikán van. Korábbi tornyát lebontották és helyette a ma is meglévő hegyes toronysisak épült fel. Ezzel a torony magassága 
35 méter.

A torony alatt látható a két világháborúban elesett hősök emléktáblája.

Orgonáját Országh Sándor építette 1882-ben tíz változattal.
 harangját Szlezák László öntötte 1929-ben Budapesten, a 350 kg-osat pedig a budapesti Harangművek készítette 1922-ben.
A műemlék jellegű templomot a középkorban temető vette körül.

Megszakítás