Menu

Sajóvámosi Kincses Sziget Óvoda, Bölcsőde és Konyha

Igazgató: Lipéczné Iván Katalin

Rövid név: SVKINCSES
KRID azonosító: 255677949 
Cím: 3712 Sajóvámos, Nevelők u. 4. 
Tel: 46/397-188 
E-mail: vamosiovi@gmail.com

Gyermeklétszám: 65 fő 
Óvodapedagógusi létszám: 5 fő
Ebből óvodavezető: 1 fő 
Óvodapedagógus: 4 fő 
Dajkák száma: 4 fő

Bölcsődei Dolgozók létszáma: 5 fő
Ebből Bölcsődevezető: 1 fő
Kisgyermekgondozó: 2 fő
Dajkák száma: 2 fő
Gyermeklétszám: 14 fő

Élelmezésvezető: Horváth Attila 

Cím: 3712 Sajóvámos, Nevelők u. 4. 
Tel: 46/421-789
E-mail: konyha@sajovamos.hu

Bérleti díjak

Az óvoda 1976. február 1-jén nyílt meg a gyermekek részére. Ekkor még két csoportos, 50 férőhelyes volt, önálló főzőkonyhával rendelkezett. 1981-ben a megnövekedett gyermeklétszám miatt átalakításra került sor. Így lett az óvoda 3 csoportos, a konyha egy különálló épületbe költözött, és azóta a községi önkormányzat működteti.

Az óvoda teljes körűen felújított. 2011. október 29-én került sor az ünnepélyes átadásra és a névadó ünnepségre.

Az intézmény épülete ezáltal szépen felújított, környezete rendezett, biztonságos. A helyiségek a berendezési tárgyak esztétikusak, barátságosak, korszerűek tornaszobával ellátott, a gyermekek harmonikus fejlődését maximálisan elősegítik. Minden csoportszobában megtalálhatóak a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő értelmi képességet fejlesztő játékok, szerepjátékok eszközei, vizuális nevelés eszközei.

Udvari játékeszközeink az uniós előírásoknak megfelelnek, hogy a gyermekek mozgás-és játékigényüket minél biztonságosabban, változatosabban elégíthessék ki.

Pedagógiai munkánk fő feladata a 3-7 éves korú gyermekek sokoldalú fejlesztése és a személyiség kibontakoztatása mellett a szocializáció, illetve az egészséges életmódra nevelés, életkori sajátosságaikat figyelembe véve a különböző tevékenységi formákban.

 Óvodai Nevelési Programunknak megfelelően- igyekszünk gyermekeinket felkészíteni az iskolai életmódra. Az óvoda minden dolgozójának, külső-belső partnerének e célok megvalósulását kell szolgálnia.

Munkánkat továbbra is a Tevékenységközpontú Helyi Óvodai Nevelési Program szerint végezzük mivel ez ideális a hozzánk járó változó szociokulturális háttérrel rendelkező gyermekek neveléséhez, fejlesztéséhez.
 Nevelési programunk, mint elnevezéséből is kitűnik, középpontba állítja a gyermektevékenységre épülő nevelést, ezt az elvet igyekszünk a teljes nevelési folyamaton keresztül kiemelten kezelni.

Igyekszünk minél jobbá és élménydúsabbá tenni gyermekeink óvodai életét.

A különböző programok megszervezése során minden alkalmat megragadunk a hagyományok, ünnepek ápolására, ezzel is fokozva a közösséghez tartozás élményét.

A Magyar Falu Program keretében 2021 évben átadott óvoda udvar 4 999 997 Ft újult meg. 

Az önkormányzat fenntartásában lévő konyha biztosítja az óvodás és iskolás gyerekek számára a közétkezést. Emellett lehetőség van a lakosság számára kihordásos ebéd megrendelésére.

   

Megszakítás