Menu

1.2 Szerv vezetőinek, szervezeti egységek vezetőinek elérhetőségei.

Hivatali szervezeti egységek
Polgármester Váradi Lajos
Jegyző Molnárné Cseh Mária
Igazgatási csoport Kovács Istvánné
Lévai Tamás
Pénzügyi csoport  

Gyöngyösi Eszter

Hizsnyik Tünde
Körtvélyesi Gyuláné
Adóügyintéző, Anyakönyvvezetés Bencskóné Ferenczi Beáta
Műszaki csoport Papanitz Lajos
 
Sajópálfalai ügyintéző  46/ 327-482

Munkaköri leírások:

Kovács Istvánné
– személyi anyagok naprakész kezelése(munkaszerződés, kinevezés,felmentés, megszüntetés)
– közigtad rendszeren belüli adatszolgáltatás, vagyonnyilatkozatok kezelése
– méhészekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése
– képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvének vezetése
– titkársági feladatok ellátása
– hagyatéki ügyek
– szociális igazgatás

– rendszeres gyermekvédelmi ellátás 

Hizsnyik Tünde
– Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal könyvelése
– Sajóvámosi Önkormányzati Hivatal könyvelése
– Sajóvámosi Kincses Sziget Óvoda könyvelése
– Sajóvámosi állóeszköz kezelés
– Sajópálfala Község Önkormányzat pénztár kezelése
– Sajópálfala Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat pénztár kezelése
– Sajópálfala Vackor Óvoda és Mini Bölcsőde pénztár kezelése
– Sajópálfala ÁFA könyvelés, bevallás, jelentések elkészítése
– költségvetés, beszámoló, mérleg, analitikus nyilvántartás
– Cafetéria kezelés

Gyöngyösi Eszter
– Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal pénztár kezelés
– Sajóvámosi Önkormányzati Hivatal pénztár kezelés
– Sajóvámosi ÁFA könyvelés, bevallás, jelentések elkészítése
– Sajóvámosi Kincses Sziget Óvoda pénztár kezelés
– Sajópálfala Község Önkormányzat könyvelése
– Sajópálfala Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat könyvelése
– Sajópálfala Vackor Óvoda és Mini Bölcsőde könyvelése
– Sajópálfala állóeszköz kezelés

Körtvélyesi Gyuláné
– önkormányzati költségvetés, beszámoló készítése
– kincstári ügyintézés
– munkaügyi központtal, történő megállapodások
– banki utalások, szállító költségvetések kiegyelítése
– pályázati elszámolások
– szerződések, megállapodások kezelése, pénzügyi rendezése
– pénzügyi csoport koordinálása

– Sajóvámosi KGR adatszolgáltatás
– Sajópálfala KGR adatszolgáltatás

Bencskóné Ferenczi Beáta
– adóügyi ügyintézés (építmény, iparűzési, gépjármű, kommunális, talajterhelési)
– adóhátralék behajtása
– végrehajtási eljárások
– anyakönyvi igazgatás
– ebnyilvántartás

Papanitz Lajos
– üzletek működési engedélyének kiadása
– ingatlankataszter
– vasúti igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés
– karbantartási csoport vezetése
– helyszíni szemle
– anyagbeszerzés
– település üzemeltetésnél való közreműködés
– munkavédelmi feladatok
– közfoglalkoztatottak koordinálása

Lévai Tamás
– rendszergazdai feladatok ellátása
– Sajóvámos: Önkormányzati hivatal, Kossuth Közösségi Ház, Védőnői szolgálat, Kincses Sziget Óvoda
– Sajópálfala: Önkormányzati hivatal
– honlapszerkesztés: Sajóvámos
– informatikai és irodatechnikai beszerzések
– alkalmazott fotográfiai feladatok
– alkalmazott grafikai feladatok

1.3 Ügyfélkapcsolati vezető, ügyfélfogadási rend
Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal
Székhely:3712 Sajóvámos, Munkácsy u. 2.
Tel/Fax:46/597-221
E-mail:
onkormanyzat@sajovamos.hu
Web:
www.sajovamos.hu
Rövid neve: SVAMOSPH

Polgármester:Váradi Lajos
Elérhetősége:
E-mail:
varadilajos.ph@gmail.com
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő:8.00-12.00, 13.00-15.00

Jegyző:Molnárné Cseh Mária
Elérhetősége:
Telefon:46/597-221
E-mail: jegyzo@sajovamos.hu

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő-Szerda:9.00-12.00, 13.00-15.00

Alapító Okirat»

Ügyintézők
Hétfő: 8.00-12.00, 13.00-15.00
Szerda: 8.00-12.00, 13.00-15.00
Péntek: 8.00-13.00

Telephely(ek):Sajópálfalai KÖH Kirendeltség
Cím:3714 Sajópálfala,Szabadság u. 26.
Telefon:06/70 455-5266
E-mail:
onkormanyzat@sajopalfala.hu
Rövid neve: SPFALA

Polgármester:Fekete Zoltán
Telefon: 06/70 455-5266
Ügyintéző:

1.4 Képviselő testület adatai
Képviselő-testület(2019-2024):6 fő+ polgármester

Név Jelölő szervezet(ek)
Váradi Lajos polgármester FÜGGETLEN
Juhászné Lipták Erika FÜGGETLEN
Lévai István FÜGGETLEN
Dr. Milus Katalin FÜGGETLEN
Szólya Zsuzsanna FÜGGETLEN
Farkas Gyula FÜGGETLEN
Szekrényesné Földvári Éva  FÜGGETLEN

A Pénzügyi Bizottság tagjai
Elnök:

Tagok:

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai
Elnök:

Tagok:

 

1.5 Szerv tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek adatai

Kossuth Közösségi Ház
Cím:3712 Sajóvámos, Kossuth tér 1/A
Telefon:46/597-211
E-mail:sajovamkkh@gmail.com

Intézményvezető: Szólya Zsuzsanna

hétfő 12.00-20.00
kedd 12.00-20.00
szerda 12.00-20.00
csütörtök 12.00-20.00
péntek 12.00-20.00
szombat 16.00-20.00
vasárnap zárva

Községi Könyvtár
Cím:3712 Sajóvámos, Kossuth tér 1/A
Telefon:46/597-211
Könyvtáros:Tötös Istvánné

Nyitvatartás
hétfő 14.00-18.00
kedd 14.00-18.00
szerda 14.00-18.00
csütörtök 14.00-18.00
péntek 14.00-18.00
szombat zárva
vasárnap zárva

 

 

Arany János Általános Iskola
Cím:Arany János Általános Iskola, 3712 Sajóvámos, Nevelők útja 4.
Igazgató:Dr. Pappné Nemes Katalin

Kincses Sziget Óvoda és Konyha
Cím:3712 Sajóvámos, Nevelők u. 4.
Telefon:46/397-188
Óvodavezető:Lipéczné Iván Katalin
E-mail:
vamosiovi@gmail.com

Orvosi Rendelő:
Cím:3712 Sajóvámos, Rákóczi u. 10.
Háziorvos: Dr. Pető Zsolt
Telefon:46/597-202

Nyitvatartás
hétfő 8.00-11.00; 16.00-17.00
kedd 08.00 -11.00
szerda 8.00-11.00
Közben tanácsadás
9.00-10.00
csütörtök 8.00-11.00; 16.00-17.00
péntek 9.00-12.00

Naponta 10 óráig előjegyzés alapján fogadjuk a betegeket.
Időpont telefonon is kérhető. Tel: 597-202

Védőnői Tanácsadó
Cím:3712 Sajóvámos, Munkácsy u. 1.
Védőnő:Gombkötőné Séllei Tünde
Telefon:46/421-788
Tanácsadás:szerda 8-10
Tevékenység: védőnői

Kincses Sziget Óvoda és Konyha
Cím:3712 Sajóvámos, Nevelők útja 4.
Tel.: 46/397-188
Mobil:70-355-6052
Élelmezésvezető: Horváth Attila

Sajóvámosi Sport Klub Egyesület
Cím: 3712 Sajóvámos, Nevelők utca 2/B.
Elnök:Takács Gábor
Alapítási éve:1991

Férfi felnőtt 
Bajnoki osztály: B.-A.-Z. Megyei II. osztály, Északi csoport
Edző:Tóth Barnabás

Férfi U19
Bajnoki osztály: B.-A.-Z. Megyei II. osztály, Északi csoport
Edzők: Husonyica Péter, Mohácsi László

Női felnőtt
Bajnoki osztály: B.-A.-Z. Megyei női, csökkentett pályaméretű bajnokság
Edző: Körtvélyesi László

U7, U9, U11
Bozsik program
Edző: Zabos Attila

 

Sajóvámosi Polgárőrség Egyesülete
Polgárőr parancsnok:Szokircsák István

1.6 Szerv által alapított közalapítványok

Sajóvámos Közösségi Házért Közalapítvány
Cím:3712 Sajóvámos, Kossuth tér 1/A
Telefon:46/597-211
Adószám:18428377-1-05
Kuratórium elnöke:Vassné Szokircsák Diána


Költségvetési beszámolók:

2018.   2017.   2016.   2015   2014   2013   2012

 

1.7 Szerv dokumetumai

Sajóvámos rendezési terv

Önkormányzat SZMSZ
Informatikai Biztonsági Szabályzat
Arculati Kézikönyv
Munkaterv 2020
Egyedi Iratkezelési szabályzat
Közös Hivatal SZMSZ

 

Skip to content