Menu

Sajóvámos Község Önkormányzata a TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével c. pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A megítélt
támogatás összege: 144 572 036 Ft.
Az önkormányzat tulajdonában álló telken (Sajóvámos Nevelők út 4. szám hrsz 130/1. ) új, 24 férőhelyes bölcsőde építése valósult meg. A bölcsőde kialakításának igénye a lakosság részéről merült fel, ugyanis a településen korbábban a három éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátása és gondozása, illetőleg nevelése nem volt biztosított. Az új bölcsőde és tervezett szakmai programja a jogszabályi szakhatósági feltételeknek és helyi szükségleteknek megfelelően került megtervezésre. A bölcsőde helyiségeinek berendezése szigorú szabályokhoz kötött, hiszen alkalmazkodnia kell a gyermekek életkorához. Jelen esetben a két bölcsődei csoport 20 hetes kortól 3 éves korig fogadhat gyermekeket.
A sikeresen megvalósított projektet az edelényi székhelyű Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató
Nonprofit Kft csapata koordinálta.
A projekt címe: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével Sajóvámos településen

A projekt megvalósításának időszaka: 2017. június 05. – 2019. május 30.

A projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00051
További információ kérhető: Sajóvámos Község Önkormányzata
E-mail cím: onkormanyzat@sajovamos.hu

Sajótközlemény

 

Megszakítás