1. Home
  2. Docs
  3. Rendeletek
  4. 2014

2014

Rendelet                                                                    Rendelet tárgya 

 

21/2014                               Sajóvámos Önkormányzat 2014.évi költségvetésének módosításáról
(XII.20)


20/2014                             A szociális célú tűzifa juttatásról szóló 17.2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
(XII.15)


19/2014                              A Talajterhelési díjról szóló 6/2014. (V.23.) önkormányzati rendelet módosításáról.
(XII.10)


18/2014                              A nem közművel összegyűjtött háztartási szenyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról.
(XII.15)


17/2014                              Szociális tűzifa jutattásáról
(XI.26)


16/2014                             A 12/2014./VIII.28./Önkormányzati rendeletmódosításáról
(XI.26)


15/2014                             A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
(X.27)


14/2014                             A talajterhelési díjról szóló 6/2014./V.23./ önkormányzati rendelet módosítása
(VIII.28)


13/2014                             Közterület elnevezéséről és házszámozás szabályairól           
(VIII.28)                           


12/2014                             Az ívóvíz és szenyvíz hálózatra történő rácsatlakozási díj mértékéről   
(VIII.28)


11/2014                             Állattartás helyi szabályairól
(IV.25)


10/2014                            A tűzgyújtásról,az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről.
(VI.26)


9/2014                              Sajóvámos község település hulladékgazdálkodásáról
(VI.26)


8/2014                              A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
(VI.26)


7/2014                              Közterületek használatáról
(VI.26)


6/2014                              Talajterhelési díjról
(V.23)


5/2014                             Önkormányzat 2013 évi zárszámadásáról
(V.23)


4/2014                              Önkormányazt 2013 évi zárszámadásáról
(IV.25)


3/2014                              A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2010.(XII.15.) Önkormányzati rendelet módosításáról
(II.13)


2/2014                              A szociális tűzifajuttatásról szóló 16/2013.(XI.28) önkormányzati rendelete(továbbiakban:Rendelet) kiegészül
(II.13)


1/2014                              Sajóvámos önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról
(II.13)