ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

jegyző

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§(3) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása. Főbb tevékenységi körök: vezeti az közös önkormányzati hivatalt, gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői és munkavállalói felett, dönt a hatáskörébe utalt államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyekben, ellátja a képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatokat. A jogállásra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Betöltendő állás szakmacsoportja:  jogi, önkormányzat
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Hatósági jogalkalmazási
Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Sajóvámos
Álláshirdető szervezet bemutatása:  A Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja Sajóvámos és Sajópálfala településeken az önkormányzati és hatósági hivatali ügyeket, támogatja az önkormányzatok munkáját, a szervezési teendőkhöz asszisztenciát nyújt.
 
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A próbaidő időtartama 3 hónap. A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései irányadók. Az álláshirdetéssel kapcsolatban felvilágosítást Váradi Lajos polgármester nyújt a +36 30 865 8811 telefonszámon. A pályázat benyújtásának módja: személyesen, vagy postai úton a Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal címére (3712 Sajóvámos, Munkácsy u. 2.) A pályázat az onkormanyzat@sajovamos.hu e-mail címre is benyújtható.
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság
  Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Jog, Jogász, vagy igazgatásszervezői, állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  2
Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év):  1
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:
  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Jog, jogász
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
 
Egyéb pályázati előnyök:
  szakmai elkötelezettség
  felhasználói szintű MS Office
  pontos, precíz munkavégzés
  kiváló együttműködési képesség
  Önkormányzati ASP ismerete, Önkormányzati LOCLEX rendszer ismerete, TFIK rendszer ismerete, közigazgatási szakvizsga megléte
 
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
  Együttműködés (alap)
  Következetesség, kiszámíthatóság (vezetői)
  Cél- és feladat-orientáltság (vezetői)
  Személyes példamutatás (vezetői)
  Döntési képesség, felelősségvállalás (vezetői)
 
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
  vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
  vezetői program
  végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 
A pályázat benyújtásának határideje:  2024.01.04. 00:00
A pályázat elbírálásának módja:  A Gesztor település polgármestere dönt a foglalkoztatott személyéről egyetértésben a település önkormányzat polgármesterével, fenntartva a jogukat arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsák.
A pályázat elbírálásának határideje:  2024.01.05. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  Sajóvámos és Sajópálfala önkormányzat honlapjain
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.01.08.
Publikálás tervezett időpontja:  2023.11.30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.