Menu

Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal

Rövid név: SVAMOSPH
KRID azonosító:
701106983
Székhely
: 3712 Sajóvámos, Munkácsy u. 2.
Tel/Fax: 46/597-221
E-mail: onkormanyzat@sajovamos.hu

Polgármester: Váradi Lajos
E-mail:varadilajos.ph@gmail.com
Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő: 8.00 – 12.00, 13.00-15.00

Jegyző: Molnárné Cseh Mária
E-mail: jegyzo@sajovamos.hu 
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő-Szerda: 9.00-12.00, 13.00-15.00
Ügyintézők ügyfélfogadása
Hétfő:
 8.00-12.00; 13.00-15.00
Szerda: 8.00-12.00; 13.00-15.00
Péntek: 8.00-13.00

Telephely: Sajópálfalai KÖH Kirendeltség
Rövid név: SPFALA
KRID azonosító: 649076157
Cím: 3714 Sajópálfala, Szabadság u. 26.
Telefon: 46 / 327-482
E-mail: onkormanyzat@sajopalfala.hu
Web: www.sajopalfala.hu

Polgármester: Fekete Zoltán
Telefon: 70/455-5266
Ügyintéző: Bacsáné Tóth Mária 46 /327-482

Ügyintéző ügyfélfogadása
Hétfő:
 8.00-15.30
Szerda: 8.00-15.30
Péntek: 8.00-12.00

SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Hivatali szervezeti egységek
  Polgármester   Váradi Lajos
  Jegyző   Molnárné Cseh Mária
  Igazgatási csoport   Kovács Istvánné
  Pénzügyi csoport   Körtvélyesi Gyuláné
  Hizsnyik Tünde 
  Gyöngyösi Eszter 
  Adóügyintéző,  Anyakönyvvezetés   Bencskóné Ferenczi Beáta
  Műszaki ügyintéző   Papanitz Lajos
  Sajópálfalai ügyintéző   Bacsáné Tóth Mária 46/ 327-482

 

A Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési szabályzata.

Egyedi iratkezelési szabályzat

Kereskedelmi egységek nyilvántartása

ÜGYINTÉZŐI FELADATKÖRÖK

Kovács Istvánné
– személyi anyagok naprakész kezelése (munkaszerződés, kinevezés, felmentés, megszüntetés)
– közigadat rendszeren belüli adatszolgáltatás, vagyonnyilatkozatok kezelése
– méhészekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése
– képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvének vezetése
– titkársági feladatok ellátása
– hagyatéki ügyek
– szociális igazgatás

– rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

Hizsnyik Tünde
– Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal könyvelése
– Sajóvámosi Önkormányzati Hivatal könyvelése
– Sajóvámosi Kincses Sziget Óvoda könyvelése
– Sajóvámosi állóeszköz kezelés
– Sajópálfala Község Önkormányzat pénztár kezelése
– Sajópálfala Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat pénztár kezelése
– Sajópálfala Vackor Óvoda és Mini Bölcsőde pénztár kezelése
– Sajópálfala ÁFA könyvelés, bevallás, jelentések elkészítése
– költségvetés, beszámoló, mérleg, analitikus nyilvántartás
– Cafetéria kezelés

Gyöngyösi Eszter
– Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal pénztár kezelés
– Sajóvámosi Önkormányzati Hivatal pénztár kezelés
– Sajóvámosi ÁFA könyvelés, bevallás, jelentések elkészítése
– Sajóvámosi Kincses Sziget Óvoda pénztár kezelés
– Sajópálfala Község Önkormányzat könyvelése
– Sajópálfala Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat könyvelése
– Sajópálfala Vackor Óvoda és Mini Bölcsőde könyvelése
– Sajópálfala állóeszköz kezelés

Körtvélyesi Gyuláné
– önkormányzati költségvetés, beszámoló készítése
– kincstári ügyintézés
– munkaügyi központtal, történő megállapodások
– banki utalások, szállító költségvetések kiegyenlítése
– pályázati elszámolások
– szerződések, megállapodások kezelése, pénzügyi rendezése
– pénzügyi csoport koordinálása

– Sajóvámosi KGR adatszolgáltatás
– Sajópálfala KGR adatszolgáltatás

Bencskóné Ferenczi Beáta
– adóügyi ügyintézés (építmény, iparűzési, gépjármű, kommunális, talajterhelési)
– adóhátralék behajtása
– végrehajtási eljárások
– anyakönyvi igazgatás
– ebnyilvántartás

Papanitz Lajos
– üzletek működési engedélyének kiadása
– ingatlankataszter
– vasúti igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés
– karbantartási csoport vezetése
– helyszíni szemle
– anyagbeszerzés
– településüzemeltetésnél való közreműködés
– munkavédelmi feladatok
– közfoglalkoztatottak koordinálása

Lévai Tamás
– honlapszerkesztés: Sajóvámos, Sajópálfala
– alkalmazott grafikai feladatok
– alkalmazott fotográfiai feladatok
– közösségi médiafelületek kezelése (facebook,instagram,youtube)
– Sajóvámosi Kisbíró design és tördelése

Bacsáné Tóth Mária
– hagyaték
– testületi munka
– termőföldes kifüggesztés
– szociális igazgatás
– közfoglalkoztatási ügyek
– méhészekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése
– képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvének vezetése

 

Skip to content