Menu

Az EFOP-.3.3.2.-16-2016-00305"A sajóvámosi Kossuth Közösségi Ház a köznevelés eredményességéért"

A Kossuth Közösségi Ház 2002 tavaszára épült fel, mely a régió egyik legimpozánsabb művelődési intézménye lett. A Közösségi Ház fennállása alatt tartalmi munkáját és tevékenységét mindig úgy alakította, hogy a helyi közösségi kultúra központja, a Sajóvámoson létrehozott kulturális értékek bemutató helye, új értékek létrehozójának ösztönzője, a civil közösségek, az amatőr művészeti tevékenységek otthona és segítője legyen. Az önkormányzat  erősíteni kívánja szerepét a helyi kultúra ápolásában, a helyi közélet szervezésében, a helyi igények szakszerű feltárásában és kielégítésében.

A bevont települések szinte mindegyike az Edelényi járásban található. A közvetlen célcsoport az együttműködésben partner intézmények tanulói és óvodásai. Ezekben az intézményekben megközelítőleg 1300 gyermek vesz részt oktatásban, nagyrészük hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. A projekt közvetett célcsoportját a közvetlen célcsoportot alkotó személyek hozzátartozói, családtagjai, bővebben azok a személyek alkotják, akik a projekt által közvetlenül nem kerülnek bevonásra, de a közvetlen célcsoporton keresztül mégis érintettekké válnak abban. A projekt által érintettek csoportját alkotják a projektbe bevont partnerszervezetek, az intézmények, valamint a fejlesztés közvetlen környezetében élő lakosság.

Sajóvámos Község Önkormányzatának célja az, hogy lakosai életminőségét, életkörülményeit hosszú távon javítsa, az alapfokú oktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférést biztosítsa és a településen elérhető szolgáltatások színvonalát emelje. Ezen tényezők megvalósulásával nő Sajóvámos településmegtartó ereje és csökken az elvándorolni szándékozó családok száma.

A projekt keretein belül az alábbiak valósulnak meg:

• az iskolák tanulói és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztése
• ismeret- és tudásgyarapítás
• segítség a gyermekek személyiségfejlődésében és a képességeik kibontakoztatásában
• az innovatív gondolkodásmód kialakulításának támogatása
• kreativitás ösztönzése, önbizalom építése, kapcsolatteremtő képesség erősítése, szociokulturális hátrányok csökkentése.

A projekt keretében az alábbi programok kerülnek megrendezésre:
Iskolai/óvodai néptáncverseny a művészeti csoport foglalkozásforma keretében rendszeres néptánc-oktatásra kerül sor valamennyi együttműködő intézményben. A bevont tanulók/óvodások a néptánc elsajátítását követően versenyen mérik össze tudásukat. Vetélkedő: A vetélkedő középpontjában a helyi népszokások, néphagyományok állnak. A gyerekek ügyességi vetélkedőn történő részvétellel ismerkednek meg népi játékokkal olyan formában, hogy közben helyi néprajzi és helyismereti tudásukat is bővítik.
 Műhely- és klubfoglalkozás: A karácsonyi ünnepkört megelőző ismeretterjesztő, kézműves, hagyományőrző klubsorozat.
Témanap, témahét: Karácsonyi kézműves témanapok (karácsonyi műsor, betlehemezés, stb.)
Művészeti csoport: A művészeti csoport foglalkozásforma keretében rendszeres néptánc-oktatásra kerül sor valamennyi együttműködő intézményben.
Tábor: Az iskolai néptánc oktatásban résztvevők valamint a néptánc iránt érdeklődő tanulók 4 napos tábora. Az óvodai néptánc oktatásban résztvevők valamint a néptánc iránt érdeklődő tanulók 5 napos tábora.

A projekt fő megvalósítási helyszíne a művelődési ház, illetve az együttműködő intézmények. Minden helyszínen biztosított a megfelelő méretű helyiség, ahol a foglalkozásokat zavartalanul le lehet bonyolítani. Személyi feltételek: A projekt lebonyolításában az intézmények személyi kapacitásaira építve biztosított a kellő mennyiségű és tapasztalattal rendelkező szakmai megvalósító.

A projekt azonosító száma: EFOP-.3.3.2.-16-2016-00305
Projekt megvalósításának kezdete: 2018. 03. 01.
Projekt megvalósításának vége: 2019. 08.31.
A projekt összköltsége: 30 000 000 Ft
A támogatás értéke: 100%

Megszakítás