Tisztelt Eb-tartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1)-(5) bekezdései alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat-eb rendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel- háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. Amennyiben nem tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségének, állatvédelmi bírsággal sújthatók a hivatkozott törvény 43. § (1) bekezdése alapján.

Az eb tulajdonosa, illetve tartója az ebösszeírás adott évében köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsájtani. A 2023. évi ebösszeírás megvalósíthatósága érdekében kérem Sajóvámos közigazgatási területén tartott, , négy hónapnál idősebb ebek tulajdonosait / tartóit az EBÖSSZEÍRÓ adatlap kitöltésére, oltási kiskönyv alapján.

Leadásának helye: Sajóvámos Község Önkormányzata (első épület) határideje: 2023. március 31.

Együttműködésüket köszönöm!

EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP 2023

Dr. Dávid Dorottya sk

jegyző