Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal         

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal

Titkársági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3712 Sajóvámos, Munkácsy utca 2.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködés a képviselő-testületi/ polgármesteri /jegyzői titkársági adminisztrációs feladatok ellátásában. A képviselő-testületi , bizottsági ülések előkészítésében, az előterjesztések kiküldésében.A beérkező, kimenő iratok iktatása, postázása ASP rendszerben.Pályázatok kezelése, pályázat írókkal való kapcsolattartás. Irattári feladatok ellátása (selejtezés, levéltározás) Személyi anyagok kezelése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középiskola/gimnázium,
 •       Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,
 •       Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •       Precíz önálló munkavégzés
 •       Magas szintű kommunikációs készség
 •       Ügyfélközpontúság
 •       ASP iktató rendszer ismerete
 •       Rugalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Végzettséget és/vagy képzettséget, igazoló okiratok másolata
 •       Erkölcsi bizonyítvány
 •       Önéletrajz (bérigény megjelölésével)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnárné Cseh Mária jegyző nyújt, a 46/597-221 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3712 Sajóvámos, Munkácsy utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SVO/2416/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Titkársági ügyintéző.
 •       Elektronikus úton Váradi Lajos polgármester részére a titkarsag@sajovamos.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sajovamos.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. november 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.