KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 34810
Intézményi iktatószám: SVO/1110/2023

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
SAJÓVÁMOSI KINCSES SZIGET ÓVODA ÉS KONYHA

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
óvodapedagógus
Munkakör/feladatkör betöltésére

.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): 3-7 éves gyermekek óvodai nevelése, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épülő helyi pedagógiai program alapján, óvodapedagógusi munkakör feladatainak ellátása.

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes
munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Sajóvámos

Álláshirdető szervezet bemutatása: Az óvoda teljes körűen felújított, 3 csoportos. Minden csoportszobában megtalálhatóak a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő értelmi képességet fejlesztő játékok, szerepjátékok eszközei, vizuális nevelés eszközei. A pedagógiai munkánk fő feladata a 3-7 éves korú gyermekek sokoldalú fejlesztése és a személyiség kibontakoztatása mellett a szocializáció, illetve az egészséges életmódra nevelés, életkori sajátosságaikat figyelembe véve a különböző tevékenységi formákban.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázat benyújtásának módja: -Postai úton a Sajóvámosi Kincses Sziget Óvoda és Konyha címére(3712 Sajóvámos, Nevelők u. 4. ) – Elektronikus úton – Lipéczné Iván Katalin intézményvezető részére a titkarsag@sajovamos.hu e-mail címre. – Személyesen – 3712
Sajóvámos, Nevelők u. 4. / Időpont egyeztetés Lipéczné Iván Katalin intézményvezetővel a 06- 30/276-7464-es telefonszámon.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképesség
– Magyar állampolgárság
– Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:
– 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, óvodapedagógus

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
      – Felelősség-vállalás (alap)
– Érzelmi intelligencia (alap)
– Fejlődés igénye, üteme (egyéb)
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
– végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
– A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.09.07. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: személyes interjú
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.09.08. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: https://sajovamos.hu/
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.09.11.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.08.25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.