KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám:  36996
Intézményi iktatószám:  SVO/1110/2023

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SAJÓVÁMOSI KINCSES SZIGET ÓVODA ÉS KONYHA
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

óvodapedagógus

Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  3-7 éves gyermekek óvodai nevelése, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épülő helyi pedagógiai program alapján, óvodapedagógusi munkakör feladatainak ellátása.
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Sajóvámos
 
Álláshirdető szervezet bemutatása:  Az óvoda teljes körűen felújított, 3 csoportos. Minden csoportszobában megtalálhatóak a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő értelmi képességet fejlesztő játékok, szerepjátékok eszközei, vizuális nevelés eszközei. A pedagógiai munkánk fő feladata a 3-7 éves korú gyermekek sokoldalú fejlesztése és a személyiség kibontakoztatása mellett a szocializáció, illetve az egészséges életmódra nevelés, életkori sajátosságaikat figyelembe véve a különböző tevékenységi formákban.
 
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A pályázat benyújtásának módja: -Postai úton a Sajóvámosi Kincses Sziget Óvoda és Konyha címére(3712 Sajóvámos, Nevelők u. 4. ) – Elektronikus úton – Lipéczné Iván Katalin intézményvezető részére a titkarsag@sajovamos.hu e-mail címre. – Személyesen – 3712 Sajóvámos, Nevelők u. 4. / Időpont egyeztetés Lipéczné Iván Katalin intézményvezetővel a 06-30/276-7464-es telefonszámon.
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság
  Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, óvodapedagógus
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
  Felelősség-vállalás (alap)
  Érzelmi intelligencia (alap)
  Fejlődés igénye, üteme (egyéb)
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 
A pályázat benyújtásának határideje:  2023.09.29. 00:00
A pályázat elbírálásának módja:  személyes interjú
A pályázat elbírálásának határideje:  2023.09.30. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  https://sajovamos.hu/
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.10.01.
Publikálás tervezett időpontja:  2023.09.16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.