PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Sajóvámos Község Önkormányzata pályázatot hirdet óvodai dajka munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Sajóvámosi Kincses Sziget Óvoda 3712 Sajóvámos, Nevelők utca 4.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

  • szakmai önéletrajz
  • iskolai végzettséget igazoló okirat másolata
  • erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt  élvez: a dajka végzettség

A munkakör betölthető: 2022. január 03. -tól

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 17.

A pályázat elbírálásának időpontja: 2021. december 20.

A pályázat benyújtásának módja és címe: személyesen vagy elektronikus úton a titkarsag@sajovamos.hu emailben, Sajóvámos Község Önkormányzata 3712 Sajóvámos, Munkácsy u.2.I

Illetmény és juttatások: A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.