KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám:  38586
Intézményi iktatószám:  SVO/1494/2023

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

jegyző

Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§(3) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása. Főbb tevékenységi körök: vezeti az közös önkormányzati hivatalt, gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői és munkavállalói felett, dönt a hatáskörébe utalt államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyekben, ellátja a képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatokat. A jogállásra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Betöltendő állás szakmacsoportja:  jogi, önkormányzat
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Hatósági jogalkalmazási
Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Sajóvámos
 
Álláshirdető szervezet bemutatása:  A Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja Sajóvámos és Sajópálfala településeken az önkormányzati és hatósági hivatali ügyeket, támogatja az önkormányzatok munkáját, a szervezési teendőkhöz asszisztenciát nyújt.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A próbaidő időtartama 6 hónap. A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései irányadók. Az álláshirdetéssel kapcsolatban felvilágosítást Váradi Lajos polgármester nyújt a +36 30 865 8811 telefonszámon. A pályázat benyújtásának módja: személyesen, vagy postai úton a Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal címére (3712 Sajóvámos, Munkácsy u. 2.) A pályázat az onkormanyzat@sajovamos.hu e-mail címre is benyújtható.
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság
  Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
  Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Jog, igazgatásszervező
  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Jog, közigazgatás-szervező
  8. PhD/DLA, doktori fokozat , Jog, jogász
  7. Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Üzleti ismeretek, ügyitel és jog, tovább nem bontható, közigazgatási menedzser
  7. Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Üzleti ismeretek, ügyitel és jog, tovább nem bontható, közigazgatási szakértő
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  10
Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év):  5
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
Egyéb pályázati előnyök:
  pontos, precíz munkavégzés
  anyakönyvi szakvizsga megléte
  kiváló együttműködési képesség
  Önkormányzati ASP ismerete, Önkormányzati LOCLEX rendszer ismerete, TFIK rendszer ismerete, közigazgatási szakvizsga megléte
  szakmai elkötelezettség
  felhasználói szintű MS Office
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
  Együttműködés (alap)
  Következetesség, kiszámíthatóság (vezetői)
  Cél- és feladat-orientáltság (vezetői)
  Személyes példamutatás (vezetői)
  Döntési képesség, felelősségvállalás (vezetői)
 
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
  vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
  vezetői program
  végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 
A pályázat benyújtásának határideje:  2023.10.30. 00:00
A pályázat elbírálásának módja:  A Gesztor település polgármestere dönt a foglalkoztatott személyéről egyetértésben a település önkormányzat polgármesterével, fenntartva a jogukat arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsák.
 
A pályázat elbírálásának határideje:  2023.10.31. 00:00
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  Sajóvámos és Sajópálfala önkormányzat honlapjain
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.11.01.
Publikálás tervezett időpontja:  2023.10.16.