Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta a

14/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendeletét, melynek értelmében 2023. december 1. napjától az idei éven is

igényelhető szociális tűzifa.

Kérelmek benyújtási határideje: 2023. december 21.

 

  1. § (1) Az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként szociális célú tűzifát biztosíthat:
  2. a) annak akinek a háztartásában a Szt. szerinti
  3. aa) aktív korúak ellátására,
  4. ab) időskorúak járadékára jogosult él, továbbá
  5. ac) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak, valamint
  6. b) 65 éven felüli egyedülálló nyugdíjas és nyugellátásának összege a 190.000.-Ft-ot nem haladja meg
  7. c) azoknak a családoknak, amelyekben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 100.000 Ft-ot, egyedülálló esetén a 150.000 Ft-ot.
  1. d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

feltéve, hogy az ingatlan szénnel és tűzifával fűthető és erről nyilatkozik.

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a

lakásban élő személyek és a háztartások számától.

A szociális célú tűzifa juttatás iránti kérelemhez mellékelni kell:

a 14/2023. (XI.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) – (3) bekezdése alapján.

  1. a) az Szt. 10. § (2)-(4) bekezdése alapján számított jövedelem alátámasztására jövedelemigazolást.
  2. b) az 5. § (1) bekezdés a)-ab) pontjaiban megfogalmazott jogosultságot alátámasztó határozatot.

az igénylő és a vele egy háztartásban élő nagykorú személyek utolsó havi jövedelemigazolása, nyugellátásban

részesülők esetén a 2023. évi nyugdíjértesítő szükséges.

Kérelem Sajóvámos Község Önkormányzata Hivatalában kérhető

vagy az alábbi linken letölthető

Szociális tűzifa kérelem

Sajóvámos, 2023.11.30