Kincses Sziget Óvoda-Sajóvámos 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapjánpályázatot hirdet

 

Kincses Sziget Óvoda-Sajóvámos
Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3712 Sajóvámos, Nevelők utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A3-7 éves korú gyermekek óvodai nevelése,differenciált fejlesztése, az iskolai életmódra és a közösségi életre való felkészítése, az óvodai nevelés Országos alapprogramjára épülő helyi nevelési program alapján

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, Óvodapedagógus,
  •       magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       végzettséget igazoló dokumentumok, erkölcsi bizonyitvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lipéczné Iván Katalin nyújt, a 46/397-188 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Kincses Sziget Óvoda-Sajóvámos címére történő megküldésével (3712 Sajóvámos, Nevelők utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 27/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat adatbázisában szereplő azonosító számot 27/2020, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.