ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Jegyző

Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A hivatalt fenntartó önkormányzatok munkájának előkészítése, végrehajtásának szervezése, államigazgatási hatáskörök gyakorlása Sajóvámos (3712 Sajóvámos Munkácsy utca 2.),Sajópálfala (3714 Sajópálfala Szabadság utca 26.) településen.
Betöltendő állás szakmacsoportja:  jogi, önkormányzat
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Hatósági jogalkalmazási
Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Sajóvámos
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A próbaidő időtartama: 6 hónap. A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, Kttv. Az álláshirdetéssel kapcsolatos felvilágosítást Váradi Lajos, polgármester nyújt a +36 30 865 8811 telefonszámon. A Pályázat benyújtásának módja: személyesen, vagy postai úton Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal címén 3712 Sajóvámos Munkácsy u. 2. Pályázat az onkormanyzat@sajovamos.hu email címre is benyújtható.
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság
  Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
  Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Jog, Jog, igazgatásszervező
  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Jog, Jog, közigazgatás-szervező
  8. PhD/DLA, doktori fokozat , Jog, Jog, jogász
  7. Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Üzleti ismeretek, ügyitel és jog, tovább nem bontható, közigazgatási menedzser
  7. Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Üzleti ismeretek, ügyitel és jog, tovább nem bontható, közigazgatási szakértő
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  10
Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év):  5
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő – okmánnyal igazolt – nyelvtudás (idegennyelv megnevezése):
  német, B2 (középfok), Komplex vizsga (C)
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória:  B
 
Egyéb pályázati előnyök:
  pontos, precíz munkavégzés,
  anyakönyvi szakvizsga megléte
  kiváló együttműködési képesség
  Önkormányzati ASP rendszer ismerete Önkormányzati LOCLEX rendszer ismerete TFIK rendszer ismerete Közigazgatási szakvizsga megléte
  felhasználói szintű MS Office
  szakmai elkötelezettség
 
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
  Együttműködés (alap)
  Következetesség, kiszámíthatóság (vezetői)
  Cél- és feladat-orientáltság (vezetői)
  Személyes példamutatás (vezetői)
  Döntési képesség, felelősségvállalás (vezetői)
 
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
  vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
  vezetői program
  végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 
A pályázat benyújtásának határideje:  2023.06.29. 00:00
A pályázat elbírálásának módja:  A Gesztor település polgármestere dönt a foglalkoztatott személyéről egyértésben a település önkormányzat polgármesterével, fenntartva a jogukat arra hogy, a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsák.
 
A pályázat elbírálásának határideje:  2023.06.30. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  Sajóvámos és Sajópálfala önkormányzat honlapjain
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.07.01.
Publikálás tervezett időpontja:  2023.05.30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.